Om FFN

  • Forum for Næringsmeglere skal være et forum først og fremst for foretak som driver næringsmegling
  • Forumet skal arbeide for å opprettholde og utvikle et godt renommé og en god faglig og etisk standard for bransjen
  • Forumet skal arbeide for gode rammevilkår for Forumets medlemmer, herunder påvirke offentlige myndigheter slik at våre interesser ivaretas
  • Forumet skal arbeide for å påvirke aktuelle læresteder slik at innholdet i studiene utvikles med tanke på rekruttering til næringsmegling. Forumet skal også arbeide for å påvirke, eventuelt selv utvikle, etterutdanning som er relevant for ansatte i næringsmeglingsforetak
  • Forumet skal bidra økonomisk og faglig til utvikling av standardkontrakter og maler til bruk for medlemmene
  • Forumet skal arbeide for å etablere samarbeid med aktuelle fagmiljøer og andre interesseorganisasjoner for å øke attraktiviteten for forumet og for å fange opp relevant teknologisk utvikling.
  • FFN har en rammeavtale med advokatfirmaet BAHR som bistår oss i arbeidet med standardkontrakter og som rådgiver i juridiske spørsmål.

Styret

Styrets leder: Rikke Bergheim Wataker, rikke.wataker@q4.no
Jens Helge Hodne jens.helge@naringsmegleren.no
Styremedlem: Trond Aslaksen ta@akershuseiendom.no
Styremedlem: Anne Bruun-Olsen anne.bruun.olsen@cwrealkapital.com
Styremedlem: Kurt F. Buck kurt.buck@em1sr.no
Styremedlem: Linn Idsø Brenne, lib@pangeapartners.no
Sekretær: Katerin Lind-Klev katerin@nef.no

Kontakt oss

Forum for Næringsmeglere
Apotekergata 10, 0180 Oslo
Telefon: 22 54 20 80
Telefaks: 22 55 31 06
E-post: firmapost@nef.no